Tuesday.cz

Další akce Staňte se partnerem akce
Tato akce již proběhla. Další podobná se koná 24. 10. 2017.

Chcete získat více informací z vašich dat? Chcete mít informace dostupné rychle na základě několika “kliknutí”? Potřebujete, aby váš tým mohl sám hledat odpovědi na otázky a analyzoval data bez čekání na předdefinované reporty nebo datové kostky? Přijďte se seznámit s příklady toho, jak je možné využít nové BI nástroje a jak mohou vaše data pracovat pro vás.

Prezentace ke stažení