Další akce Staňte se partnerem akce
Tato akce již proběhla. Podívejte se na připravované akce.
26. května 2011 9:00–17:00

Konferenční centrum City Na Strži 1702/65 Praha 4

Program

9:00 – 9:10
Zahájení konference

Dalibor Z. Chvátal, šéfredaktor serveru mesec.cz

Blok 1: Teorie financí

9:10 – 9:40
Ochrana spotřebitele na finančním trhu

Jak funguje systém ochrany spotřebitele v ČR ? Ochrana spotřebitele, distribuce a prodej produktů ? Proč se stále zvyšují tlaky na ochranu spotřebitele? Můžeme se časem dočkat podobné ochrany jako v USA? Možnosti obrany (finanční arbitr, mediace apod.)
František Klufa, Finanční arbitr ČR

9:40 – 10:00
Podpora finanční gramotnosti prostřednictvím Metodického portálu

Výuka finanční gramotnosti může být u mnoha pedagogů spojována s obavami. Vždyť málokterý učitel se mohl s finančním vzděláváním setkat během své pregraduální přípravy. Jak rozvíjet finanční gramotnost ve školní praxi? Inspiraci a zkušenosti nabízí prostřednictvím několika svých modulů Metodický portál.
Alena Hesová, Metodický portál www.rvp.cz

10:00 – 10:20
Právní základ exekučního řízení

Jaké možnosti nabízí právní řád České republiky, předpoklady exekučního řízení, exekuční titul, účastníci, nařízení, provedení exekuce, procesní návrhy z pohledu věřitele i dlužníka. Chystané změny v exekučním řádu.
Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov

10:20 – 10:30
Vzdělávání finanční gramotnosti (FG) pro české občany každého věku

Jak nejlépe vzdělávat děti ve FG? Jak nejlépe vzdělávat mládež a dospělé ve FG? Má finančně gramotný občan šanci pochopit reformy? Je FG a její znalost občany, výhodná i pro stát? Měl by stát zajistit vzdělání FG pro všechny občany např. z ESF?
Ivan Noveský, COFET, a.s.

10:30 – 10:50 COFFEE BREAK

10:50 – 11:15
Orientace v cenách

Z čeho se skládá cena, co tvoří cenu, jak se stanovuje inflace a jaký má vliv na ceny a úspory?
Václav Lorenc, CapacityPro, autor blogu PRICING IDIOT

11:15 – 11:35
Jak správně spravovat své finance

Co má vliv na výdaje, jak si vytvářet rezervy, jak správně hospodařit v domácnosti? Jaké ekonomické priority má člověk od svého studia po důchod (pyramida potřeb) a jak neskončit chudý a bez peněz?
Lenka Černá, life-clinic.cz

11:35 – 12:00
V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování?

V čem lidé dělají chyby během finančního rozhodování? Výsledky měření finanční gramotnosti – jaké jsou hlavní nedostatky a problémy? Drží občané krok s legislativou, která např. stanovuje povinnost uvádět RPSN? Jaký je současný stav finančního vzdělávání ve školách?
Dušan Hradil, Ministerstvo financí ČR

12:00 – 12:50 OBĚD

Blok 2: Peníze v praxi – konkrétní typy použití finančních produktů v praxi a pomoc v nouzi

12:50 – 13:10
Když peníze přebývají a když peníze chybějí

Způsoby využití volných finančních prostředků, typy depozitních produktů a jejich rozdíly, typy investičních produktů a jejich rozdíly. Kdy je vhodné nebo nutné využít úvěrové produkty, typy úvěrových produktů a jejich rozdíly, formy zajištění a splácení.
Petr Šafránek, Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky

13:10 – 13:30
Občanské poradny

Smysl občanských poraden, typy problémů, které řeší, trocha statistiky (typy klientů, množství, přehled oblastí), kdo je sponzoruje, z čeho se financují, kdo v nich působí apod.
Kateřina Plháková, Asociace občanských poraden

13:30 – 13:50
Nedejte šanci drahým a nevýhodným úvěrům

Co je úroková sazba, co je RPSN, způsob stanovení úrokových sazeb s ohledem na bonitu a rizika
Pavel Voříšek, Česká spořitelna

13:50 – 14:10
Když nemám na splátky

Jak se spravedlivě postavit k situaci, kdy dlužím, existence pojištění proti nesplácení, důvody nesplácení (nezaměstnanost, nemoc, přírodní katastrofy, předlužení apod.), komunikace s věřiteli, návrhy řešení, příklady.
David Šmejkal, Poradna při finanční tísni

14:10 – 14:30
Předlužení a oddlužení

Kdy dochází k předlužení a jeho příčiny, důsledky a jejich řešení. Co je insolvenční řízení, konkurz, oddlužení, návrh podání a příklad.
Alena Doubková, Poradna při finanční tísni

14:30 – 14:50 COFFEE BREAK

14:50 – 15:10
Vymáhací agentury

Jejich smysl, formy a druhy vymáhání pohledávek, úspěšnost, pohled ze strany dlužníka i věřitele
Marie Švagrová, Česká spořitelna

15:10 – 15:40
Praxe v exekuci

Jak exekuce probíhá v praxi – průběh řízení, jednotlivé způsoby provedení – příklady. Procesní a jiné reakce subjektů, realizační fáze řízení, dražba. Další činnost exekutora. Způsoby ukončení, statistiky. Mýty o exekucích, medializace.
René Mohyla, Exekutorský úřad Přerov

Program akce připravujeme

Máte zájem o zaslání programu?
Jakmile bude aktualizován na stránkách akce, rádi vám jej zašleme e-mailem.

Partneři Finanční gramotnost v praxi

Generální partner

logo Česká spořitelna

Mediální partner

logo Aktuálně.cz

Za podpory

logo COFET logo FINANČNÍ GRAMOTNOST logo Poradna při finanční tísni logo Výzkumný ústav pedagogický

Organizátor

logo Měšec.cz

Produkce

logo Internet Info
Více o partnerech akce