Jak neztratit brand při tvorbě webu

Přednáška

Máte vytvořený brandmanuál, archetyp značky, popis persóny a spoustu dalších informací, ale také zápasíte s jejich aplikací do praxe a promítnutí do webu? Tuto situaci řešíme často s klienty a v rámci prezentace představím příklady a ukázky z praxe. Od velkých společností, které mají jasná pravidla, přes obecné, těžce uchopitelné archetypy kouzelníka až po startupové společnosti, které svůj brand teprve definují. Výstupem prezentace budou tipy, co si jako firma máte pohlídat, abyste neztratili brand při tvorbě webu.

Přednášející