Tvorba značky jako hledání rovnováhy mezi hrou a funkcí

Přednáška

Značka je hlavně tím, co si o vás myslí lidé, nikoliv tím, co jim říkáte. To totiž nemusí být to samé a cílem budování značky je najít mezitím soulad. Cesta k vytvoření značky, je cestou hledání rovnováhy mezi designem a marketingem, mezi uměním a řemeslem, magií a logikou. „Krásné logo“ nemusí být základem úspěšné značky a naopak. Podstatou je autentické sdělení. Jiří na příkladech projektů studia Toman Design i jiných ukáže, kde jsou body střetu a souladu obou poloh.

Přednášející