Webová analytika bezbolestně

Přednáška

Rozhodování na základě dat pročistí vzduch ve firmě libovolné velikosti. Na příkladech z praxe uvidíte, které situace pozitivně či negativně ovlivnily průběh zavádění webové analytiky do online aktivit klientů.

Přednášející