Evropská regulace a síťová neutralita

Přednáška

Evropská komise, Parlament a Rada se během podzimu dohadují o zřejmě největším zásahu do způsobu regulace telekomunikací v EU. Kromě harmonizace ochrany spotřebitele a řešení roamingu je součástí Nařízení o jednotném telekomunikačním trhu i velmi podrobně navržené a tvrdé „uzákonění“ principů síťové neutrality. Jeho možné dopady ale různé strany – operátoři, ochránci spotřebitelských práv i internetoví hráči – vykládají různě. Podle některých se operátorům zabrání v inovacích a nebude prakticky možné poskytovat v souladu s textem nařízení fungující služby; na druhou stranu operátoři nebudou mít šanci diskriminovat podle obsahu a vybírat si preferované partnery. Který pohled převládne? Jak bude vypadat finální kompromis?

Přednášející