Agentura vs. klient: Hledání společné řeči

Přednáška

Přednáška pojednává o rozdílech a problémech v komunikaci mezi agenturou a klientem. Dozvíte se, jakým přínosem bylo poznat oba světy a jakou výhodu to nyní přináší H1.cz a jejím klientům.

I přestože obě společnosti usilují o to samé, pomyslný syndrom „my vs. oni“ je patrný na obou stranách. Spolupráce není jen vztahu dvou společností, které propojuje Account Manager. Do tvorby online marketingové komunikace je zapojeno mnoho lidí, jak na straně klienta, tak agentury. Jasné instrukce a synergie v týmu jsou tedy klíčové. Roman prozradí, jak najít společnou řeč, jak prohlubovat vztahy a dosáhnout vzájemné důvěry.

Přednášející