Svět bez hotovosti

Přednáška

O pohodlnosti platit kartou, mobilem, čipem v ruce či kouskem oblečení asi není potřeba nikoho přesvědčovat. Představa toho, že pomocí moderních technologií z finančních, a řady dalších mezilidských transakcí, zmizí zprostředkovatelé, je pro mnohé také lákává. Co by to znamenalo pro fungování občana, komunity, státu, nebo globálního finančního systému? A je to vůbec možné?

Přednášející