Jak díky využití technologií zlepšovat svět

Přednáška

Spotřebitelé požadují, aby se společnosti aktivněji snažily změnit náš svět k lepšímu. Jak by na tuto kulturní změnu měly firmy zareagovat a přeskupit své interní zdroje, aby vyhověly potřebám svých zákazníků i širší společnosti – a to lokálně i globálně? Kodi Foster, viceprezident pro datovou strategii ve firmě Viacom, na příkladu nedávno uzavřeného technologického partnerství se společností Stnd.by, v němž se technologie propojila s firemní rozvojem, ukáže, co může v rámci firemního rozvoje dokázat inovace spojená se snahou pomáhat ostatním.

Přednáška proběhne v anglickém jazyce bez překladu.

Přednášející