Jak vyhodnocovat online kampaně v post-cookies době

Přednáška

Nabízíme „nekukinovský“ pohled na efektivitu. Chceme se podělit o ponaučení z kampaně, která byla optimalizovaná na široký zásah: zasažených cookies bylo mnoho, jejich behaviorální charakteristiky splňovaly zadání. Výrobky ale kupují lidé z masa a kostí. Proto jsme odhlédli od cookies a zaměřili se na lidské bytosti. Byli lidé, které kampaň pomocí cookies zasáhla, skutečně těmi, které měla zasáhnout? A jsou tedy virtuální identity vyjádřené cookies natolik hodnotné, že jejich zánik znemožní vyhodnocování online kampaní? Zamáčkněte slzu prolitou za cookies a pojďte dělat marketing.

Přednášející