Etika. Proč se obtěžovat?

Přednáška

Proč se v době zaměřené na hon za daty zabývat něčím jako je etika? Řekneme si, jaké tento pro mnohé “ezo pojem”, má reálné implikace a proč ho brát v potaz. Zaměříme se v krátkosti především na implikace pro vztah business & zákazník i vztah business & regulační rámec, ve kterém se pohybuje a jeho možnou budoucnost.

Přednášející