Svoboda a otevřenost Internetu v Evropě

Přednáška

Evropská komise představuje novou legislativu, která reformuje základní pravidla pro Internet v Evropě, je jím Akt o digitálních službách (Digital Services Act). Jedná se o reformu směrnice o elektronickém obchodu (e-Commerce directive) z roku 2000 a výrazně ovlivní způsob regulace Internetu a chování platforem. Evropský parlament z vlastní iniciativy vydal hned 3 zprávy dávající Komisi politický směr pro přípravu jednoho z nejdůležitějších právních předpisů tohoto volebního období. V rámci prezentace budou představeny nejen závěry těchto zpráv, ale i hlavní výzvy, neznámé a úskalí, kterým v současnosti v rámci příprav této legislativy čelíme.

Přednášející