WORKSHOP: Jak vyhodnocovat a optimalizovat affiliate kampaně e-shopů v současné situaci na trhu

Přednáška

Řekneme si a ukážeme jak pracovat s výsledky affiliate kampaní, jak je vyhodnocovat kvantitativně a kvalitativně, jak je posuzovat z hlediska celého online marketingového mixu, a s ohledem na strategii a cíle e-shopu. Dále si ukážeme jak s kampaněmi a publishery pracovat a affiliate kampaně rozvíjet a optimalizovat zejména z ekonomického hlediska tak, aby přinášely výsledky za podmínek daných obchodním modelem, produkty a možnostem daného e-shopu.

Přednášející