Nákup online médií .... trochu jiným způsobem

Přednáška

Bylo by možné, že by zadavatel reklamy platil pouze za ty imprese, které oslovily jeho cílovou skupinu? Existuje řešení, díky kterému by se zájmy majitele médií neprojevovaly na úkor zájmů zadavatele reklamy? Cílem je zaměřit se na cílovou skupinu, vyvarovat se rizika spojeného se špatným zacílením a navrhnout takové řešení, které bude výhodné pro všechny zúčastněné strany.

Přednášející