Nový občanský zákoník - Jak se dotkne e-commerce?

Přednáška

Jaké novinky přinese nový občanský zákoník pro obchodníky na internetu? K jakým změnám dojde v oblasti uzavírání smluv se zákazníky a v oblasti odstoupení od kupní smlouvy bez uvedení důvodu? Jak se povedlo zapracování nové směrnice o právech spotřebitelů? Připravte se předem na malou českou revoluci v právu.

Přednášející