Valící se kámen mechem neobroste – jak vybudovat a udržet loajalitu zákazníků.

Přednáška

Nakupování na internetu se rychle rozvíjí a e-shopy rostou jako houby po dešti. Stále více firem se bezhlavě vrhá do podnikání na internetu, ale často zkrachují kvůli nerealistickým očekáváním. Odborníci předpokládají, že až 90 % subjektů v dlouhodobém horizontu trh opustí. Na základě této skutečnosti vyvstává otázka, jak mohou provozovatelé e-shopů tomuto vývoji vzdorovat. V současné době se řada e-shopů snaží přežít snižováním cen i svých marží. Tato strategie může fungovat, ale rozhodně to není cesta k úspěchu. Provozovatelé e-shopů se musí zaměřit na nákladově efektivní opatření, která jim pomohou položit základy loajality mezi zákazníky a zajistí jim dlouhodobě udržitelnou ziskovost. Jan Kösters vám ukáže příklady, jak lze změnit fungování e-shopů a které konkrétní kroky je nutné zvážit.

Přednášející