Expanze e-commerce v regionu CEE

Přednáška

Co je potřeba při expanzi na trhy CEE brát v úvahu a jaké jsou odlišnosti jednotlivých trhů v region CEE. Jaké modely expanze na jednotlivé trhy je možné aplikovat.

Přednášející