Retailoví hráči jako největší hrozba pro e-shopy?

Přednáška

Urychlená digitalizace se silně dotýká i tradičních kamenných obchodníků. Ti do digitálu přichází vyzbrojeni silným brandem, znalostí zákazníka i velkými rozpočty. Dnes mají paradoxně větší šanci být hrozbou pro e-shopy než kdy předtím, ale pouze za předpokladu, že se transformují nikoliv v online prodejce, ale v omnichannel prodejce. Za poslední měsíce jsme v roli technologického a konzultačního partnera realizovali desítky omnichannel auditů s předními retailery. (Nejen) na jejich základě jsme sestavili konkrétní scénáře i praktická doporučení, která vám pomůžou uspět v přicházející nové realitě prodeje.

Přednášející