Call for papers

Děkujeme za váš zájem zapojit se jako přednášející do konference HR (R)Evoluce 2023.

Témata se mohou rekrutovat z těchto oblastí:

 • Nové technologie a nástroje, automatizace HR procesů 
 • Nábor zaměstnanců online a na sociálních sítích, specifika různých profesí 
 • Firemní kultura a emloyer branding 
 • Jak pečovat o zaměstnance a správně je motivovat 
 • Jak řídit a organizovat práci v remote i hybridním režimu – nové case studies a best practices 
 • Vzdělávání zaměstnanců a talent management 
 • Spolupráce HR s ostatními odděleními – marketing, IT, komunikace 
 • Novinky v pracovním právu 
 • Výzkumy a data věnovaná pracovnímu trhu

Pokud si myslíte, že máte k tématu co říci, pošlete návrh své prezentace, která by měla být v rozsahu 25 minut. Pokud potřebujete jiný časový limit, je nezbytné to odůvodnit. Návrhy příspěvků zasílejte do 30. ledna 2023 prostřednictvím formuláře na našem webu. 

Při posuzování návrhu příspěvku se bere v úvahu zejména: 

 • Soulad příspěvku s tématem konference
 • Původnost a novost příspěvku, informační hodnota pro publikum
 • Příspěvky se přijímají v českém, slovenském nebo anglickém jazyce 

TIP: Čím konkrétnější popis prezentace poskytnete, tím větší máte šanci dostat se do finálního výběru. A kdyby to tentokrát nevyšlo, budeme o vás vědět a třeba se stanete součástí konference v dalším roce.

Děkujeme za váš zájem.

Položky označené * jsou povinné.