Ekonomický výhled evropského hotelnictví pro 2014 a 2015, aktuální trendy a výzvy

Přednáška

Představení třetí edice PwC studie European Cities Hotel Forecast, která obsahuje výhled klíčových výkonnostních ukazatelů v hotelnictví pro roky 2014 a 2015 v nejvýznamnějších evropských městech. Kromě ekonomického výhledu se zaměříme také na aktuální vývoj cestovního ruchu a nabídky hotelových kapacit, trendy v transakcích s podniky, digitálních technologiích a řízení nákladů.

Přednášející