Vybrané možnosti internetové reklamy a jejich využití v segmentu cestovního ruchu

Přednáška

Jak Češi vybírají a nakupují dovolenou na internetu? Jaké faktory ovlivňují jejich výběr? Co to znamená pro subjekty podnikající v oblasti cestovního ruchu? Jaké nástroje on-line reklamy neopomenout při oslovování takovýchto uživatelů? Přednáška nabídne možné odpovědi na výše položené otázky včetně konkrétních příkladů z praxe.

Přednášející