Věrnostní programy a spotřebitelské soutěže, sms marketing

Přednáška

Spotřebitelské soutěže a věrnostní programy jsou silným prostředkem k vyvolání zájmu o škálu produktů a služeb. Druhým, mnohdy však opomíjeným cílem je prosté upevňování dobrých vztahů se stávající klientskou základnou, což následně, avšak ve výrazné míře, napomáhá i při jejím rozšiřování. V neposlední řadě je velkým přínosem zisk informací o zákaznících, které jsou klíčem k jejich dalšímu poznávání a to nám umožňuje lepší zacílení a efektivnější komunikaci se zákazníky. Na našem workshopu Vám ukážeme několik zajímavých případových studií s praktickou ukázkou konkrétních mechanik soutěží a programů vč. logistiky odměn.

Přednášející