Vše, co víme o turistech – i když nevíme, jak se zeptat

Přednáška

Komplexní informace o výzkumu Příjezdový cestovní ruch, který realizuje STEM/MARK od roku 2005. V rámci výzkumu bylo – na hraničních přechodech, letištích, nádražích i jinde - osloveno více než 200 tis. zahraničních návštěvníků ČR. Dozvíte se kolik lidí k nám vlastně jezdí (vyvrátíme tezi o tom, že „zajímaví jsou jen bohatí v hotelech a ostatní, že neexistují“), odkud jezdí, proč, kam, za co utrácejí.

Ukážeme, jak se situace mění a na čem jsou tyto změny závislé. Také se dozvíte reálné názory a povědomí o Česku v cizině – někdy možná překvapivé či bolestivé.

Přednášející