Customer experience

Přednáška

Chcete držet krok se současnými trendy v oblasti Customer Experience? Nevíte, o co se vlastně přesně jedná? Customer Experience (CX), neboli zákaznická zkušenost, tvoří prakticky všechno, s čím přichází zákazník do styku v průběhu využívání vašich služeb. Nezáleží na tom, o jakou službu se konkrétně jedná. Jsou určitá pravidla, která platí jak pro hotel, restauraci, ale i pro cestovní kancelář. Pokud je neznáte, můžete brzy zjistit, že vaši zákazníci raději využívají služeb konkurence. A to už může být pozdě!

Prezentace bude v anglickém jazyce bez překladu.

Přednášející