Zkušenosti s cílením na uživatele

Přednáška

Prezentace shrne praktické zkušenosti CPExu s cílením na publika, která tvoříme klientům na míru s pomocí DMP Adobe Audience Manager. Posluchači se dozví: 

  • Jak cílení na publika s pomocí DMP funguje. 
  • Jaké jsou výsledky nasazení v pilotním provozu. 
  • Kdy a jak nejlépe cílení na publika použít.

Přednášející