Jak postupovat při výběru slov v PPC reklamě a nepoškozovat práva jiných?

Přednáška

V praxi se často setkáváme s dotazy, jaká slova lze v rámci PPC kampaní použít, aby nedošlo k poškození práv někoho jiného. Cílem prezentace je najít odpověď na tyto otázky a současně poukázat na to, kdo je při výběru nesprávného slova vůči poškozené straně odpovědný a jaké sankce mu hrozí.

Přednášející