Úvodní slovo moderátora, zahájení konference

Přednášející