Úvodní slovo moderátora, zahájení konference

Moderátor