Největší právní problémy při práci s daty v on-line marketingu

Přednáška

Přesvědčím vás, že je důležité nezapomínat, že práce s daty má svou právní úpravu. Nejeden marketér už se s finančním postihem setkal.

V praxi se často setkáváme s případy, že marketéři pracují s daty, aniž by znali základy právní regulace. Cílem prezentace je poukázat na nejzávažnější prohřešky on-line marketérů na české i evropské úrovni, doporučit, jak se jich vyvarovat, a upozornit, jaké sankce za ně hrozí.

Přednášející