Last click atribuce je mrtvá, co bude dál?

Přednáška

Za společnost Owox vystoupí Andrey Sukhovoy a Mariia Bocheva, kteří jsou toho názoru, že last-click atribuce to má za sebou, a pokusí se vám nastínit, jakým směrem se bude moderní analytika ubírat. Představí také zcela nový atribuční model, který hodnotu rozděluje mezi zdroje na základě mikrokonverzí a transakcí pomáhající zákazníky posouvat napříč nákupní cestou.

(Prezentace bude v anglickém jazyce bez překladu)

Přednášející