Mobilní aplikace - nástroj jak B2B firma může napřímo komunikovat s koncovým zákazníkem

Přednáška

Byznys model Jablotronu je specifický tím, že decision makerem je v drtivé většině montážní technik, což značně komplikuje komunikaci se spotřebiteli. Jablotron se jim přesto dokázal dostat tak blízko, jak je to jen v dnešní době možné. Díky skvělému byznys konceptu spočívajícímu v mobilní aplikaci využívající IoT získal Jablotron nejsilnější marketingový nástroj pro komunikaci s desítkami tisíc koncových zákazníků. Tento inspirativním příběh představí Managing Director, David Beneš.

Přednášející