Spolupráce na velkých webových projektech

Přednáška

Poptávka a zadání. Výběr agentury. Třecí plochy. Personální zajištění. Projektové řízení. 

Vše pohledem třetí strany, tedy nezávislého technického dozoru velkých webových projektů. 

Přednášející