Kdo potřebuje dlouhodobou hodnotu zákazníka

Přednáška

Maximalizovat dlouhodobou hodnotu zákazníků (CLV, Customer Lifetime Value) by chtěl každý. Ovšem různé typy firem by k tomu měly přistupovat jinými způsoby. Povíme si, jak se liší predikce této hodnoty dle odvětví a jak očekávanou budoucí hodnotu zapojit do digitálního marketingu společnosti.

Přednášející