Psychologie a vnímání ceny

Přednáška

Všechno, co jste chtěli vědět o cenotvorbě a báli jste se zeptat... jak zvolit cenu (přesná, zaokrouhlená), jak ji graficky ztvárnit (velikost písma, pozice, blízkost ostatních cen), jak snížit bolest spojenou s placením (kdy dávat slevy a jaké, jak řešit placení po částech) a to není vše.

Přednášející