Jak právo omezí používání cookies v budoucnosti?

Přednáška

Nejen GDPR vymezuje právní rámec užívání cookies. Stanoviska dozorových orgánů, rozhodnutí soudů, nebo připravované nařízení ePrivacy – to vše vytváří džungli, ve které se marketér těžko vyzná. V příspěvku se pokusím poskytnout mapu, která z této džungle ukáže cestu.

Přednášející