"Mobilní platby pod palcem"

Přednáška

Peníze jsou na dosah - premium SMS pohledem agregátora.
Přežijí Premium SMS technologii NFC? (srovnání metod, Google Wallet, situace ve světě) Zájmy agregátora versus zájmy Asociace provozovatelů mobilních sítí.
Agregátor, ten tvrdej chleba má - TOP přestupky ze strany našich klientů včetně konkrétních příkladů a jejich řešení.
Stížnosti koncových zákazníků, předcházení reklamacím a snaha o zlepšování servisu. Malware a smartphony (aplikace zasílající Premium SMS, případy z ČR, ochrana a řešení).
Případová studie: Amatéři.cz - Jak může aktivní komunikace s agregátorem zvýšit zisk?
Předpoklady pro úspěšnou implementaci mobilních plateb. Kdy a jak expandovat do zahraničí?
Platební brány operátorů - Plať mobilem všude, ale jen někdo a jen někdy. Technické nedostatky a překonávání porodních bolestí.
Chcete se připojit?

Přednášející