Mobilní aplikace měst jako nový marketingový a komunikační nástroj

Přednáška

- mobilní aplikace pro turisty
- mobilní aplikace pro občany
- srovnání s tradičními komunikačními kanály
- přínosy z pohledu zadavatele (města) a z pohledu uživatele (občana nebo turisty)
- finanční aspekty vydání mobilní aplikace

Přednášející