Case study – co (ne)funguje v mobilním marketingu

Přednáška

Mobilní reklama ve formě SMS či MMS zpráv se začíná čím dál více dostávat do podvědomí českých marketérů. Jako u každého nového média si však lámou hlavu, co konkrétního funguje a čeho by se naopak měli vyvarovat.  V rámci workshopu budou představeny konkrétní úspěšné a neúspěšné případové studie z archivu všech tří českých operátorů, na kterých bude názorně ukázáno, jak připravit úspěšnou SMS či MMS kampaň a čemu se naopak vyhnout.

Přednášející