Brands go mobile!

Přednáška

Přístup k informacím, k zábavě i naše chování prošly změnami, které firmám přinesly obrovské marketingové příležitosti a možnosti cílení. Nebudou chybět ukázky, jak toho marketéři ve světě, ale už i v tuzemsku využívají.

Přednášející