Rentabilita SMS marketingu z pohledu vydavatele

Přednáška

SMS marketing je novým komunikačním kanálem, se kterým v našem vydavatelství aktivně pracujeme. O naše zkušenosti za poslední rok bychom se rádi podělili a na případových studiích ukázali novou cestu jak toto komunikační médium lze využít.

Přednášející