Wearables: možnosti a využití

Přednáška

Zpětná vazba je pro lidský organizmus natolik přirozená, že si je často ani neuvědomujeme. Například to, že dokážeme stát na nohou, aniž bychom spadli, je díky zpětné vazbě od senzorů (jakou jsou naše oči), kterou mozek vyhodnocuje a stimuluje jednotlivé svaly tak, abychom rovnováhu udrželi. Wearables jsou nejen čím dál tím populárnějším prostředkem externalizovaného feedbacku, ale s jejich demokratizací se otevírá i široké pole jejich využití pro nás samotné, ve zdravotnictví, ale i ve firemním prostředí. Příspěvek se zaměří na současnou podobu dostupné nositelné elektroniky, její možnosti a naznačí i netradiční způsoby jejího využití.

Přednášející