Testovací a implementační proces u mobilních aplikací

Přednáška

Mobilní aplikace jsou ve většině svých znaků poměrně standartními softwarovými projekty. Z hlediska jejich povahy (tedy že jde o aplikace "mobilní") jsou zde však specifika v oblasti jejich testování a také z hlediska jejich implementace na trh (u konkrétního zákazníka). Přednáška se bude zabývat našimi zkušenostmi z hlediska testování mobilních aplikací a také z hlediska jejich distribuce / implementace u konečných uživatelů, vš. specifik tohoto procesu (jako jsou distribuční kanály, možné obtíže lidského faktoru anebo technické obtíže). A samozřejmě i to, jak se se všemi specifiky těchto procesů vypořádáváme my.

Přednášející