Vizualizujeme politiku

Přednáška

Prezentace představuje nástroje vizualizace politiky používané sdružením KohoVolit.eu, jako jsou interaktivní volební mapy, modely hlasování v zákonodárných sborech a dalších kolektivních orgánech či vizualizace legislativního procesu pomocí analýzy sítí a Sankeyho diagramů. Tyto nástroje umožňují získat nové informace o politických jevech pomocí vhodné redukce a zobrazení komplexních datových struktur a srozumitelně je předat laickému publiku.

Přednášející