Posthumanistické tendence v performance art : interakce těla a kódu

Přednáška

 Posthumanistické tendence v performance art je diplomová práce pojednávající o vlivu technologií na formování vztahů v rámci globální sítě lidí, zvířat, strojů a dalších živých či neživých věcí. Na postupnou proměnu kulturních, antropologických nebo filosofických rozměrů této sítě nahlíží optikou uměleckého žánru performance art, a zároveň tedy navrhuje vhodnost prolínání uměleckého a "vědeckého" či akademického uvažování. Prezentace samotná bude - s ohledem na délku jejího trvání - pojata jako performance.

Přednášející