Skutečná data o nový médiích ve zdravotnictví

Přednáška

Se vzrůstajícím zájmem o nová média ve zdravotnictví vzrůstá potřeba informací o jejich skutečném využívání. Výsledky analýzy více než 300 subjektů z této oblasti za poslední 4 roky poskytují srovnání nových médií v ČR, v Evropě a v USA. Získané výsledky potvrdily některá doporučení pro jejich využívání v oblasti zdravotnictví. Možnosti nových médií budou demonstrovány na základě výsledků analýzy šíření chřipky v těchto médiích v porovnání se skutečnými daty o jejím výskytu v ČR.

Přednášející