Úskalí nových technologií ve vztahu ke zdraví

Přednáška

Práce zdravotnického personálu s odbornými informacemi je často nedostatečná, využívání nositelné elektroniky pacienty provází často nízká znalost interpretace takto získaných dat a doporučení z oblasti informační vědy naopak opomíjejí technické limity získávání medicínských dat či nezohledňují realitu českého zdravotnictví. S pojmy kvalita dat, kvalita informací a zdravotní gramotnost se v České republice pracuje výjimečně a aktivity v oblasti péče o zdraví jsou roztříštěné bez snahy vést společný dialog. Na konci celého řetězce je vždy pacient, kterému tato situace neprospívá. Cílem prezentace je vést návštěvníky konference k zamyšlení nad prací s daty a informacemi, které mohou ovlivnit jejich vlastní zdraví nebo zdraví jejich klientů. Oblast medicínských dat, hnutí Quantified Self a nové technologie budou nahlíženy ne pohledem optimistického očekávání kopírující mediální prohlášení firem, ale z pohledu kritického zamyšlení nad principy metod, technickými limity, přesností sběru dat a jejich interpretací. Na konkrétních příkladech budou ukázána rizika odborných rozhodnutí provedených na základě neúplných informací a možnosti, které se nabízejí pro řešení. Doplněním pak budou konkrétní zahraniční projekty a aktivity perspektivní v blízké budoucnosti, jakými jsou např. principy integrované do WikiProject Medicine.

Přednášející