Potřeba průkazné informatiky

Přednáška

Žijeme v době celkové digitalizace svého okolí, kdy z kriminalistického a forenzního pohledu můžeme říci, že jsou v prostředí ICT zanechávány prokazatelné stopy. Jejich integrita, obsažnost, životnost a další atributy jsou dány subjektivními vlivy, jako například konkrétním řízením informatiky, aplikatibilitou řešení a použitých technologií, zákonných norem a podobně. Příspěvek má za úkol upozornit na problematiku nízkého povědomí a implementace takových postupů, které by měly zajistit v dostatečné míře podklady pro vlastní i externí vyšetřování. Autor vychází z praktických zkušeností z domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor a pozemků, soudních procesů, atp., kdy upozorňuje na možné riziko nepřipravenosti v této oblasti.

Přednášející