Zkreslení člověka pomocí digitalizace

Přednáška

Převádět do digitální podoby cokoli není jen tak. Vždy hrozí ztráta a zkreslení informace, vždy je potřeba postupovat opatrně s plnou znalostí věci. To platí pro záznam zvuku stejně jako pro skenování starých knih. Když digitalizujeme člověka — a ten obrat může mít mnoho různých významů — je v sázce víc. Proto je na místě ještě více obezřetnosti. Nesetkáváme se s ní často, Zkreslujeme si tak obrázek jednotlivců i celé společnosti a riskujeme vážné škody. Nahrazujeme sami sebe karikaturou, což by nemuselo nutně vadit, kdybychom si toho byli vědomi; což ale často nejsme.

Přednášející