Neviditelné technologie, aneb kontext v nás i kolem nás

Přednáška

V uplynulých pěti letech došlo k výraznému posunu v oblasti penetrace chytrých telefonů. V některých zemích podíl smartphones přesahuje dokonce 70% (v ČR je to zhruba 40%). Chytré telefony se rovněž stávají jakýmsi “centrem aplikací”, které mají jejich majitelé vždy při ruce. Tyto a rovněž jiné aktuální trendy, jako je například trend “Internetu věcí”, v důsledku umožňují vznik nového typu služeb a aplikací, které dříve nebyly prakticky realizovatelné - například tzv. “context-aware” aplikace. Chytrý telefon doposud přes všechny své možnosti plně nerozumí kontextu svého uživatele - a to jak kontextu vnitřnímu (zdraví, nálada, příslušnost do sociální kategorie, …), který je typicky měřen senzory umístěnými na různých wearables nebo definován službami, které uživatel používá, tak kontextu vnějšímu (kde se uživatel nachází, jaké jsou v okolí podmínky, kdo je s ním, ...), který je dnes typicky reprezentovaný pomocí tzv. beacons (nejvýraznější představitel beacons je techologie iBeacon společnosti Apple) nebo odvozen na základě senzorů na mobilním zařízení. Přitom je to právě kontext uživatele, který z velké části určuje to, co bude uživatel v následujicích momentech dělat a jak se bude rozhodovat. Oblast “contextual computing” přináší nové možnosti pro marketing, platby, automatizaci rutinních činností, navigaci, zdravotnictví, cestování, a spoustu dalších oblastí lidské činnosti. Rovněž však představuje nemalé výzvy v oblasti návrhu nových služeb, návrhu uživatelské zkušenosti, překonávání uživatelských návyků, či třeba bezpečnosti a ochrany soukromí.

Přednášející