Rozpoznávání řeči

Přednáška

Naším nejpřirozenějším komunikačním prostředkem je řeč. Pro hledání na internetu na počítačích a mobilech přesto nejčatěji používáme klávesnici. Hlavním důvodem je, že se přes více jak třicet let intenzivního vývoje ropoznávání řeči nepodřílo vytvořit spolehlivé uživatelské rozhranní. Díky nedávným objevům nových algoritmům se dosáhlo podstatného snížení chybovosti rozpoznávačů a zdá se, že se řeč konečně stane jedním z komunikačních kanálů. V přednášce se zmíním o technologiích a okolnostech, které vedly k tomuto posuvu a na něktrých aplikacích ukážu současné a budoucí trendy vývoje.

Přednášející